Renditingimused

 • Rendilevõtja tutvub ja nõustub Rendilepingu üldtingimustega.
 • Rendilevõtja peab olema vähemalt 18-aastane allkirjaõiguslik teovõimeline isik.
 • Rendilevõtja tutvub sauna kasutusjuhendiga / tünni kasutusjuhendiga ning kohustub kasutama neid vastavalt juhenditele.
 • Sauna ja tünni rent on mõeldud kasutamiseks väiksematele seltskondadele ja üritustele. Suurema inimeste arvuga ja avalikud üritused on erikokkuleppel ja eraldi hinnakirja alusel.
 • Rendiperioodi pikkust arvestatakse ühe kalendripäeva kaupa. Pikemaks perioodiks küsi eraldi pakkumist.
 • Üleandmine on alates kell 14:00 ning tagastus järgmisel päeval hiljemalt kell 12:00. Võimalusel oleme paindlikud!
 • Kui eelnevalt ei lepita kokku teisiti, siis haagised antakse üle ning tagastatakse Haapsalu Aqua selvepesula parklas, aadressil Raudtee 50.
 • Broneering jõustub peale käsiraha tasumist (1 saun / 1 päev / 20 EUR). Erihinnaga kuupäevadel 40 EUR / päev. Ettemakstud käsiraha arvestatakse rendi lõppsummast maha. Broneeringu tühistamisel käsiraha ei tagastata.
 • Tagatisraha 100€ tasutakse kohapeal enne haagise üleandmist ning see fikseeritakse üleandmise-vastuvõtmise aktis. Kui haagise tagastamisel ei fikseerita puudusi, siis tagastatakse tagatisraha täies mahus.
 • Tünn, saun ja haagised tuleb tagastada puhtalt. Kui tagastatav ese vajab välipesu, siis arvestatakse tagatisrahast maha 10 eur. Kui saun vajab seest suuremat puhastust (pori, tuhk, jms), siis arvestatakse tagatisrahast maha tasu puhastusele kuluva töö eest (ca 20-30€).
 • Kui tooted vajavad retniku tegevusest tulenevalt remonti, siis rentnik kohustub tasuma täies ulatuses kõik kulud, mis kuluvad toote töökorda saamisele.
 • Tünnis ja saunas ei tohi transportimise ajal hoida ühtegi eset. Liikuvad esemed võivad neid kahjustada. Kahjustuste tekkimisel tuleb kahju saanud ese kompenseerida täies ulatuses: Näiteks ilma veeta katki köetud ahi tuleb asendada uuega või kompenseerida täies ulatuses. Kriibitud või muud moodi kahjustatud tünni plastiksisu tuleb kinni maksta täies ulatuses, et asendada uuega.