Kasutusjuhend

 • Pargi haagis tasasele pinnale, ühenda auto küljest lahti ning aseta loodi;
 • Toesta haagis tõkiskingadega;
 • Kinnita haagise tugijalad kõvale pinnasele, vajadusel kasuta alusplaate;
 • Tõsta haagise esimene tugiratas üles;
 • Ära sisene sauna ega alusta kütmist, kui haagis ei ole stabiilselt fikseeritud;
 • Tünnisauna ahi on mõeldud ainult küttepuudega kütmiseks;
 • Kütmisel tuleb kasutada võimalikult kuivasid kuni 30 cm pikkuseid puuhalgusid;
 • Tule alustamiseks soovitatakse kasutada piiritustablette või süütevedelikku, mitte paberit ega pappi. Paberist ja papist tekib palju lendavat ning põlevat tuhka, mis on tuleohtlik ümbruskonnale;
 • Sauna haagist võib liigutada alles siis kui ahjus on tuli kustunud ning söed on maha jahtunud;
 • Saun on mõeldud kasutamiseks korraga kuni 6 inimesele;
 • Kui hakkad haagist transportima, siis veendu, et tugijalad ja esimene tugiratas on üles tõstetud ning haagis on sõiduki haakekonksu külge korrektselt ühendatud;
 • Transportimisel ei tohi saunas viibida inimesi ega loomi;
 • Transportimisel ei tohi saunas olla lahtiseid esemeid. Sõidu ajal liikuvad esemed kahjustavad sauna puitsisu ja on ohtlikud kogu veosele;
 • Talvel, kui on vee külmumisoht, vala peale sauna kasutamist kibu tühjaks. Külmuv vesi võib paisudes selle lõhkuda;

Kasuta sauna heaperemehelikult. Kasutusjuhendi eiramisel või muu ebaõige ja mittesihipärase kasutamise tõttu tuleb rentijal kompenseerida tekkinud kahjustused täies ulatuses.